czwartek, Sierpień 06th, 2009 | Author:

Kodeks Praw obowiązujących na terenie Doliny Krwawnika.

scales800

KODEKS PRAW BARONII I KSIĘSTWA KRWAWNIKA

§ 1
Każden w Baronii winien posłuszeństwo Księciu, jego prawom i woli.

§ 2
Na pal wbitym i na wszelakie tortury cum publico skazan będzie, kto zamach na rodzinę królewską sprawi, owego spróbuje lubo zamiarując to w porozumienie z innymi wejdzie.
Taka sama kara czeka na tego, co zdradę sprawi lub czynić ją zamiarując w konfidencję z wrogami królestwa wejdzie.

§ 3
Śmierć zwyklejsza spotka tego co zabija bezprawnie inszego poddanego Księcia, podpala sadyby, zbiory i las Książęcy, takoż i próbuje to czynić chociażby nieudolnie.

§ 4
Na śmierć skazan, tortury i śmierć alboć śmierć na stosie będzie ten, co wierę w bogów przeklętych będzie głosił chwaląc Bane’a Cyrica, Loviatar, Malara, Maska, Orcusa, Shar, Talonę, Tiamat, Velsharoona, Gruumsha i wszytkich pomniejszych orczych bożków, takoż i Lolth i cały przeklęty drowi panteon prócz Eilistraee, a także w tajności cześć tymże oddawał.
Kara taka spotka tudzież tych, co wyznają moc demonów i diabłów, wzywają takowe i chwalą ich czyny, paktują z niemi, albo i do tego namawiają,
Książę w swej łasce oddaje komptetncyję do śledztw prowadzenia w sprawach tych prócz swych plenipotentów i Straży także i Zakonowi Świętego Grama.

§ 5
Śmierć zwykła, śmierć przez tortury tudzież śmierć na stosie spotkać winna takoż i tych, co nekromancją się parają, trupy do nieżycia budzą, wolę nad niemi sprawują, poddanych Księcia w trupy żywe zamieniają i sami do takowej zmiany w trupa lub inszego nieumartego się sposobią lub stosują ku temu czary.

§ 6
Na ciemnicę albo loch zimny a przy tym i na konfiskatę dóbr wszelkich lub ich części zasłuży ten, co zniewagi wobec symboli królestwa i członków królewskiej rodziny się podejmie.
Taką też karę wymierzy się temu co pod stan szlachetny bezzasadnie się podszywa, każdemu co rozbojem się trudni, albo napaść czyni na strażników lub królewskich plenipotentów, albo handel z wrogami królestwa odprawia.

§ 7
Areszt trza dać temu, kto towary zakazane wolą księcia sprowadza lub wywozi, oszustwa czyni królestwu jak i obywatelom wszystkich stanów. Areszt dostanie również ów, kto w celu sprokurowania działań takowych w porozumienie z inszymi wejdzie.

§ 8
Karę aresztu do 3 dni, grzywny otrzymać winien, kto kradnie, oszustwa stosuje, niszczy uprawy, wodę psuje, mury miejskie i budynki wszelakie osłabia, zwierzęta do poddanych Księcia należące zabija, dopuszcza się czynów nieobyczajnych, bluźni, porządek w murach miejskich zakłóca, opór Straży stawia, zniewagę szlachetnie urodzonemu czyni.
Kara taka spotkać winna i każdego, co stosować się do poleceń straży nie chce lub do tego inszych poddanych namawia.

§ 9
Kary tortur i śmierci kwalifikowanej, śmierci zwykłej, kary ciemnicy lubo lochu, takoż kary utraty majętności nakładane są wolą sędziego, któren decyzją księcia powołany i w jego imieniu wyrok wydaje.

§ 10
Tam, gdzie śmierć kwalifikowana lubo zwykła grozić będzie za czyn jakowyś, o winie decydować Ława będzie powołana wedle woli Księcia lub Króla spośród członków najprzedniejszych gildii Królestwa.
Sędzia nałożyć karę może wżdy tylko Ława jednogłośnie o winie podsądnego przesądzi, w inszym razie niewinnego uśmiercić się nie godzi.
Jedynie Szlachetnie urodzon, a obwinion i skazan od wyroku do łaski Księcia może się odwołać, bo z woli bogów Księcia słowo moc ostateczną ma i ponad wszystko inne znaczy.

§ 11
Oskarżać inszych przed Sędzią Książęcym może każden obywatel, azaliż tylko szlachetnie urodzony lub wyniesiony w tytuł może snuć oskarżenie przeciw szlachcicowi. Plenipotenci Księcia i Króla mogą to czynić wedle woli wobec każdego stanu i przynależności cechowej.

§ 12
Wedle sędziego woli i jego decyzją, do obrony podsądnego dopuścić można jego plenipotentów, z których każden może wedle swego uznania badać dokumenta, przy przesłuchaniach i torturach uczestniczyć, świadków spytywać, mowy wygłaszać.

§ 13
Karę grzywny i aresztu do dni trzech bez trapienia Sędziego może i nałożyć Strażnik we rynsztunku pełnym i za oznaki okazaniem, bacząc wszelako, by prawu Książęcemu nie uchybić ani go nie przekroczyć. Czynić tego nie powinien jednakoż wobec szlachetnie urodzonego, chyba że ten na takowy werdykt się zgodzi nie chcąc przed Sędziego sprawy kierować.

§ 14
Każden strażnik widząc wszeteczeństwo i bezprawie może poddanego na dzień jeden w areszcie osadzić, tudzież bagaż jego i odzienie przeszukać, jak i wyindagować na okoliczności wszelakie
Szlachetnie urodzony lubo na zaszczyty wyniesion może być w areszcie osadzony, tudzież przeszukany czy też do zeznań przymuszony jedynie przez porucznika alboć Kapitana Straży, a jeśli takowy podejrzany słowo swe szlacheckie rzeknie, że pod osąd się stawi, powinien być wypuszczony niechybnie i bez zwłoki zbędnej.

§ 15
Sędzia z woli Księcia powołan i jego moc i prawo reprezentujący może do aresztu zamknąć każdego poddanego bez względu na stan i pochodzenie, rasę czy profesję.

§ 16
Oto prawa krwawniczej krainy powagą i mayestatem Księcia poręczone. Niech będą po trzykroć przeklęci, którzy przeciw nim wystąpią.

Category: Chłodne Ziemie
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

3 Responses

 1. 1
  Kondeks 

  „114. Sędzia dłuższe kary wiezienia naznaczyć może dla tych, co (…) z vaasańskimi Hordami lub innymi wrogami królestwa kontakt utrzymuje…”

  „119. Na pal wbici będą wszyscy którzy współpracując Hordę”

  Po pierwsze to czy jaka jest kolejność? Wrzucają do lochu, a potem na pal, czy odwrotnie? :P
  Poza tym „Hordę” w drugim cytacie jest złą odmianą i przed „który” powinien być przecinek.

 2. 2
  Maqu 

  Nie ucinaj zdania w pół.

  Loszek dla tych którzy utrzymują kontakty.

  „Na pal wbici będą wszyscy którzy współpracując Hordę lub innych wrogów królestwa >>wspierali< <”

  Pal jest za pomaganie Hordzie. Stopniowanie win ;)

 3. 3
  Tofik 

  „49. Zakazuje się także stosowania zaklęć wywodzących się ze szkoły nekromancji, które prowadzą do natychmiastowej śmierci prócz rzadkich przypadków obrony osobistej. Karą za złamanie zakazu jest powieszenie.”
  Bez sensu! Albo nekromancję sie zakazuje albo nie!

Leave a Reply