poniedziałek, Sierpień 17th, 2009 | Author:

other_group4_p106

Ludność Damary, a szczególnie Doliny Krwawnika, nauczyła się pokładać ufność w bogach, gdyż to od ich łaski już tyle razy zależał ich los. Mimo iż dominującymi wyznania są tutaj Ilmater, Sylvanus i Tempus, to i inne kulty rozwijają się. Jedne przyciągają coraz większą liczbę wyznawców, inne zaś wciąż wydają się obce na tych ziemiach.

eilistraee_symbolEilistraee
Charakter: Chaotyczny Dobry

Domeny: Chaos, Elfy, Drowy, Wdzięk, Księzyc, Portale

Drowia bogini księżyca. Córka Corellona Larethiana i Lolth. Mroczna Dziewica i Pani Tańca. Opiekuje się wszystkimi dobrymi drowami. Uciekinierami od wszechwładnych kapłanek Lolth. Opiekuje się pięknem, tańcem, szermierką, księzycowym światłem, polowaniem i piosenkami. Jej wyznawcy to głównie drowy, które uciekły z miast swojej rasy w podmroku i żyją ukrywając się w enklawach lub próbując żyć na powierzchni.

Eldatheldath_symbol
Charakter: Neutralny Dobry

Domeny: Dobro, Rośliny, Zwierzęta, Woda

Bogini pokoju, spokoju, źródeł i stawów oraz druidzkich gajów. Jest opiekunką Harfiarzy. Nazywana Zieloną Boginią namawia swoich wiernych do wyrzeczenia się przemocy, pacyfizmu. Jest jednak dość tajemniczym i małoznanym bóstwem, podobnie jak Harfiarze stara się pozostawać w ukryciu. Zawsze popiera rozwiązania subtelne. Delikatne. W Damarze jest mało znana i nie ma żadnych stałych miejsc kultu.

gond_symbolGond
Charakter: Neutralny

Domeny: Rzemiosło, Ziemia, Ogień, Wiedza, Metale

Bóg wynalazków, rzemiosła i postępu. Patron wynalazców, inżynierów i rzemieślników. W Czasach Kłopotów przekazał swoim wyznawcom w Luksanie sekret robienia prostej broni palnej. Jego symbolem jest „zębata” tarcza z krzyżem w środku. We Wrotach zyskuje licznych wyznawców wśród rzemieślników pracujących w okolicy.

Hanali Celanilhanali_symbol
Charakter: Chaotyczny Dobry

Domeny: Chaos, Elfy, Dobro, Ochrona, Magia

Elfia bogini piękna i romantycznej miłości. Czczona głównie w Everesce, więc ciężko odszukać jej wyznawców w dolinie. Uważana jest za elficką emanacje boginie Sune. Opiekuje się też rzemiosłem – szczególnie związanym z magią, a także magami. Oczywiście jednak najczęsciej jej wyznawcami są wszystkie zakochane elfy, które nazywają ją Panią Złotego Serca, Sercem ze Złota.

helm_symbolHelm
Charakter: Praworządny Neutralny

Domeny: Prawo, Ochrona, Siła

Bóg Obrońców, Czujny Obserwator – neutralny bóg wojny i obrony, strażnik innych sfer i patron strażników. Podczas Czasach Kłopotów, kiedy bogowie zostali strąceni na Toril jedynie on uniknął ich losu i stał na straży bram do Zewnętrznych Płaszczyzn uniemożliwiając im powrót w niebiosa. Większość kolonizatorów Maztiki była jego wyznawcami. Jego symbolem jest rękawica z wymalowanym na niej otwartym okiem. Wyznawany między innymi przez strażników Murów Damary i Vaasy.

Ilmaterilmater_symbol
Charakter: Neutralny Dobry

Domeny: Dobro, Leczenie, Prawo, Siła, Cierpienie

Bóg cierpienia i męczeństwa, sprzymierzony z Tyrem, bogiem sprawiedliwości. Jego kapłani i wierni pomagają rannym i chorym, a nawet potrafią sami się poświęcić. Jego symbolem są związane ręce. Jest głównym bóstwem Damary. We Wrotach Krwawnika znajduje się bogate opactwo kapłanów oddających mu cześć, zaś sam król Damary jest jego paladynem. W szczególności cześć oddają mu ciepiący, niewolnicy, słabi i biedni mieszkańcy, ale jego kościół ma silne wpływy na dworze królewskim.

jergal_symbolJergal
Charakter: Praworządny Neutralny

Domeny: Los, Prawo, Spoczynek, Cierpienie, Runy

Władca Końca Wszystkiego jest seneszalem, skrybą i sługą Pana Umarłych – Kelemvora. Wcześniej służył Myrkulowi i Cyrikowi. Jego wyznawcy, po za terytorium Thay, gdzie religia ta przechodzi swoisty renesans, stanowią zaledwie garstkę, która zamknięta w klasztorach spisuje historie zmarłych. W przeciwieństwie do swego aktualnego pana, nie niszczy nieumarlych z pasją, a jedynie ogranicza się do swojej pracy skryby. W Damarze praktycznie nieobecny.

Kiaransaleekiaransalee_symbol
Charakter: Chaotyczny Zły

Domeny: Kara, Zło, Nieumarli, Chaos, Drowy

Drowia boginie śmierci i nieumarłych. Władczyczyni Banshee. Jest złą, okrutną i nieprzywidywalną boginią, tak jak i lud który ją wyznaje. Jej wyznawcami są drowi nekromanci, a duchowieństwo ukrywające się często organizuję wyprawy by zdobyć nowe ciała do tworzenia neumarłych.

kelemvor_symbolKelemvor
Charakter: Praworządny Neutralny

Domeny: Los, Ochrona, Prawo, Wędrówka, Spoczynek

Władca Miasta Sądu, Sędzia i Pan Umarłych. Niegdyś był śmiertelnikiem znanym jako Kelemvor Lyonsbane jest władcą domeny śmierci. Modlą się do niego umierający, rodziny zmarłych, grabarze i opiekunowie cmentarzy, łowcy nieumarłych. Szczególna więź łączy go z Mystrą, która jako śmiertelniczka była jego partnerką, zanim oboje stali się bogami. W Damarze, gdzie wiele osób poległo w czasie wojen, jego kapłani często wędrują od miasta do miasta oferując swoją pomoc. Jego kaplica znajduje się w kurhanie nieopodal Wrót Krwawnika.

Kossuthkossuth_symbol
Charakter: Neutralny

Domeny: Zniszczenie, Ogień, Odnowa, Cierpienie

Władca Płomieni, patron żywiołu ognia. Płomienny bóg patronujący druidom, istotom ognia i wielu Czerwonym Magom z Thay. Szczególnie wśód tych ostatnich jest niezwykle popularny, wśród nich istneje wiele organizacji wyznawców tego boga. Uważa się jednak, że Kossuth nie jest prawdziwym bogiem, a jedynie Istotą Źródla Żywiołu Ognia, posiadającą wielką moc.

lathander_symbolLathander
Charakter: Neutralny Dobry

Domeny: Dobro, Szlachetność, Siła, Odnowa, Słońce, Ochrona

Pan Poranka, Bóg Świtów to dobry bóg nadziei, kreatywności, młodości, wiosny, rolnictwa i samodoskonalenia. Czczony prawie w całych krainach. Jego symbolem jest różowy dysk. Jego wyznawcami są arytokraci, artyści, kupcy, sportowcy, szczególnie zaś osoby młode. W jego kult związany jest z Zakonem Błogosławionego Grama i dość często spotyka się jego wyznawców.

Category: Chłodne Ziemie
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
Leave a Reply